Make your own free website on Tripod.com
PAMBUNGAD
Mga Segmento
Mga Ka-Pamilya Ninyo
Mga Batang DzEC
Mga Nakaraan

 

 

Ipadala lamang sa lortiu@yahoo.com ang LARAWAN kalakip ang PANGALAN, EDAD, LOKASYON AT MGA KATANGIAN (opsiyunal) ng inyong mga anak para makasama sa Photo Album ng 'MGA BATANG DzEC'.

 

Ugaliing makinig sa DzEC

 

 

 

balik sa taas

 

Makinig ng Live sa

Radyo ng Pamilya

 

 

Gusto mo bang magpa-Patalastas sa DzEC?

 


Lahat ng Karapatan ay Reserbado
Ang DzEC Logo ay rehistradong pag-aari ng DzEC1062kHz, Radyo ng Pamilya
Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa (02) 995-1362 o di kaya ay i-email ang inyong mga katanungan sa
lortiu@yahoo.com